"Ông tôi rất thích đưa ra lời khuyên cho tất cả bạn bè của tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Ông tôi rất thích đưa ra lời khuyên cho tất cả bạn bè của tôi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông tôi rất thích đưa ra lời khuyên cho tất cả bạn bè của tôi." tiếng anh là: My grandfather was very fond of handing out advice to all my friends.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login