"Làm thế nào chúng ta có thể khiến học sinh chấp nhận một định hướng nghiêm túc cho việc học?" tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Làm thế nào chúng ta có thể khiến học sinh chấp nhận một định hướng nghiêm túc cho việc học?" tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào chúng ta có thể khiến học sinh chấp nhận một định hướng nghiêm túc cho việc học?" câu này tiếng anh là: How can we get students to adopt a serious orientation to learning?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login