"Kiểm tra dây của bạn thường xuyên, vì ma sát với đá có thể làm mòn nó." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Kiểm tra dây của bạn thường xuyên, vì ma sát với đá có thể làm mòn nó." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kiểm tra dây của bạn thường xuyên, vì ma sát với đá có thể làm mòn nó." dịch sang tiếng anh: Check your rope frequently, as friction against the rock can wear it away.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login