"Gian lận được cho là khiến các công ty phần mềm tốn hàng triệu đô la mỗi năm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Gian lận được cho là khiến các công ty phần mềm tốn hàng triệu đô la mỗi năm." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gian lận được cho là khiến các công ty phần mềm tốn hàng triệu đô la mỗi năm." câu này tiếng anh dịch: Fraud is thought to be costing software companies millions of dollars a year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login