"Bây giờ anh ta rất thích tiền khi anh ta có được công việc đó." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bây giờ anh ta rất thích tiền khi anh ta có được công việc đó." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bây giờ anh ta rất thích tiền khi anh ta có được công việc đó." tiếng anh câu này dịch: He's very blase about money now that he's got that job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login