"Cô đã dùng đến việc đánh cắp thức ăn vì tuyệt vọng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô đã dùng đến việc đánh cắp thức ăn vì tuyệt vọng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã dùng đến việc đánh cắp thức ăn vì tuyệt vọng." tiếng anh dịch: She resorted to stealing food out of desperation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login