"Bạn nên thay quần áo làm việc trước khi bắt đầu thực hiện công việc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bạn nên thay quần áo làm việc trước khi bắt đầu thực hiện công việc." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nên thay quần áo làm việc trước khi bắt đầu thực hiện công việc." dịch sang tiếng anh là: You should change into your working clothes before you start to do the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login