"Thành phố bắt đầu năm mới với một nền tảng tài chính mạnh mẽ hơn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Thành phố bắt đầu năm mới với một nền tảng tài chính mạnh mẽ hơn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thành phố bắt đầu năm mới với một nền tảng tài chính mạnh mẽ hơn." câu này tiếng anh là: The city started the new year on a stronger financial footing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login