"Hai đơn vị di động cung cấp chăm sóc sức khỏe trong các làng nông thôn." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Hai đơn vị di động cung cấp chăm sóc sức khỏe trong các làng nông thôn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai đơn vị di động cung cấp chăm sóc sức khỏe trong các làng nông thôn." tiếng anh dịch: Two mobile units provide healthcare in rural villages.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login