"Nó không đủ điều kiện là một ngày nếu bạn mang theo con cái của bạn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Nó không đủ điều kiện là một ngày nếu bạn mang theo con cái của bạn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó không đủ điều kiện là một ngày nếu bạn mang theo con cái của bạn." dịch câu này sang tiếng anh: It doesn't qualify as a date if you bring your children with you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login