"Vì sự phô trương của anh ấy, chúng tôi không thể tin tưởng anh ấy với bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Vì sự phô trương của anh ấy, chúng tôi không thể tin tưởng anh ấy với bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì sự phô trương của anh ấy, chúng tôi không thể tin tưởng anh ấy với bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào." câu này tiếng anh là: Because of his showiness we cannot trust him with any important assignments.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login