"Trượt trên bất kỳ công việc nào sẽ kéo theo sự trượt trên toàn bộ dự án." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Trượt trên bất kỳ công việc nào sẽ kéo theo sự trượt trên toàn bộ dự án." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trượt trên bất kỳ công việc nào sẽ kéo theo sự trượt trên toàn bộ dự án." tiếng anh dịch: Slippage on any job will entail slippage on the overall project.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login