"Bộ lông có lớp lót có thể tháo rời." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bộ lông có lớp lót có thể tháo rời." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bộ lông có lớp lót có thể tháo rời." tiếng anh câu này dịch: The coat has a detachable lining.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login