"Kế hoạch đã được soạn thảo dưới sự hướng dẫn cá nhân của kỹ sư trưởng." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Kế hoạch đã được soạn thảo dưới sự hướng dẫn cá nhân của kỹ sư trưởng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kế hoạch đã được soạn thảo dưới sự hướng dẫn cá nhân của kỹ sư trưởng." dịch câu này sang tiếng anh: The plan was drawn up under the chief engineer's personal guidance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login