"Các mẫu máu đã được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Các mẫu máu đã được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các mẫu máu đã được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích." dịch câu này sang tiếng anh là: Blood samples were sent to the laboratory for analysis.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login