"Jones đã nói tại hội nghị hàng năm của giáo viên." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Jones đã nói tại hội nghị hàng năm của giáo viên." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jones đã nói tại hội nghị hàng năm của giáo viên." câu này dịch sang tiếng anh:Jones spoke at the teachers' annual convention.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login