"Câu trả lời đó sẽ không thỏa mãn cô ấy." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Câu trả lời đó sẽ không thỏa mãn cô ấy." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu trả lời đó sẽ không thỏa mãn cô ấy." dịch câu này sang tiếng anh: That answer won't satisfy her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login