"Ông là một học giả người Rhodes." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Ông là một học giả người Rhodes." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một học giả người Rhodes." dịch câu này sang tiếng anh là: He was a Rhodes scholar.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login