"Các thợ mỏ đã phát động một cuộc đình công." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các thợ mỏ đã phát động một cuộc đình công." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thợ mỏ đã phát động một cuộc đình công." dịch sang tiếng anh: The miners launched a strike.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login