"Nó chắc chắn không vượt quá sự khôn ngoan của con người để đưa ra một giải pháp." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Nó chắc chắn không vượt quá sự khôn ngoan của con người để đưa ra một giải pháp." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó chắc chắn không vượt quá sự khôn ngoan của con người để đưa ra một giải pháp." tiếng anh câu này dịch: It's surely not beyond the wit of man to come up with a solution.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login