"Những bông tuyết đang vỗ vào bệ cửa sổ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Những bông tuyết đang vỗ vào bệ cửa sổ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những bông tuyết đang vỗ vào bệ cửa sổ." dịch sang tiếng anh: Snowflakes were patting against the windowpane.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login