"Nhân viên phải xuất trình chứng minh thư tại cổng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Nhân viên phải xuất trình chứng minh thư tại cổng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên phải xuất trình chứng minh thư tại cổng." câu này tiếng anh dịch: Employees must show their identity cards at the gate.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login