"Ở đây cô chờ đợi những gì dường như là vĩnh cửu." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Ở đây cô chờ đợi những gì dường như là vĩnh cửu." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ở đây cô chờ đợi những gì dường như là vĩnh cửu." tiếng anh dịch: Here she waited for what seemed like an eternity .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login