"Tôi không nhớ chính xác của cô ấy." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Tôi không nhớ chính xác của cô ấy." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không nhớ chính xác của cô ấy." tiếng anh câu này là:I don't remember her exact phrasing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login