"Họ lên đường vào một cuộc phiêu lưu không gian táo bạo." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ lên đường vào một cuộc phiêu lưu không gian táo bạo." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ lên đường vào một cuộc phiêu lưu không gian táo bạo." tiếng anh câu này dịch: They set out on a daring space adventure.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login