"Tôi đang đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi đang đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành." dịch câu này sang tiếng anh: I'm going outside for a breath of fresh air.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login