"Tôi đã sống bằng nghề đánh giày kể từ khi cha tôi ngừng gửi tiền cho tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi đã sống bằng nghề đánh giày kể từ khi cha tôi ngừng gửi tiền cho tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã sống bằng nghề đánh giày kể từ khi cha tôi ngừng gửi tiền cho tôi." câu này tiếng anh dịch: I've been living on a shoestring since my father stopped sending me money.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login