"Những người đã nghe thấy bằng chứng tại phiên tòa đã rất ngạc nhiên về kết quả." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Những người đã nghe thấy bằng chứng tại phiên tòa đã rất ngạc nhiên về kết quả." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người đã nghe thấy bằng chứng tại phiên tòa đã rất ngạc nhiên về kết quả." câu này dịch sang tiếng anh là: People who had heard the evidence at the trial were surprised at the outcome.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login