"Anh ta đã gặp rất nhiều rắc rối - ma túy, súng đạn, tống tiền - danh sách này là vô tận." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Anh ta đã gặp rất nhiều rắc rối - ma túy, súng đạn, tống tiền - danh sách này là vô tận." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta đã gặp rất nhiều rắc rối - ma túy, súng đạn, tống tiền - danh sách này là vô tận." tiếng anh là: He's been in a lot of trouble - drugs, guns, blackmail - the list is endless .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login