"Nhà vua là một người cai trị tàn nhẫn." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Nhà vua là một người cai trị tàn nhẫn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà vua là một người cai trị tàn nhẫn." dịch sang tiếng anh: The king was a pitiless ruler.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login