"Đó là vở kịch truyền hình gây ra một sự rung động nhẹ trong số người xem." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Đó là vở kịch truyền hình gây ra một sự rung động nhẹ trong số người xem." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là vở kịch truyền hình gây ra một sự rung động nhẹ trong số người xem." dịch sang tiếng anh là: That TV play caused a mild flutter among the viewers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login