"Tôi viết thư để xác nhận đặt phòng cho một phòng duy nhất cho đêm ngày 6 tháng Sáu." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi viết thư để xác nhận đặt phòng cho một phòng duy nhất cho đêm ngày 6 tháng Sáu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi viết thư để xác nhận đặt phòng cho một phòng duy nhất cho đêm ngày 6 tháng Sáu." tiếng anh câu này dịch: I am writing to confirm a booking for a single room for the night of 6 June.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login