"Tôi cố gắng thêm một yếu tố hồi hộp và bí ẩn vào tiểu thuyết của mình." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi cố gắng thêm một yếu tố hồi hộp và bí ẩn vào tiểu thuyết của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cố gắng thêm một yếu tố hồi hộp và bí ẩn vào tiểu thuyết của mình." câu này dịch sang tiếng anh:I try to add an element of suspense and mystery to my novel.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login