"Câu trả lời của cô là trên tất cả sự mơ hồ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Câu trả lời của cô là trên tất cả sự mơ hồ." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu trả lời của cô là trên tất cả sự mơ hồ." câu này dịch sang tiếng anh là: Her answer was above all ambiguity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login