"Đánh trẻ không phải là một cách chấp nhận để trừng phạt một đứa trẻ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đánh trẻ không phải là một cách chấp nhận để trừng phạt một đứa trẻ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đánh trẻ không phải là một cách chấp nhận để trừng phạt một đứa trẻ." dịch sang tiếng anh: Smacking is not an acceptable way of punishing a child.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login