"Anh ta vươn lên từ hàng ngũ để trở thành Nguyên soái." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Anh ta vươn lên từ hàng ngũ để trở thành Nguyên soái." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta vươn lên từ hàng ngũ để trở thành Nguyên soái." dịch sang tiếng anh là: He rose from the ranks to become a Field Marshal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login