"Tôi xé một trang từ máy tính xách tay của tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi xé một trang từ máy tính xách tay của tôi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi xé một trang từ máy tính xách tay của tôi." tiếng anh câu này dịch: I tore a page from my notebook.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login