"Khi bầu trời sáng, chúng tôi có thể thấy chúng tôi đang ở đâu." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Khi bầu trời sáng, chúng tôi có thể thấy chúng tôi đang ở đâu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi bầu trời sáng, chúng tôi có thể thấy chúng tôi đang ở đâu." dịch câu này sang tiếng anh: As the sky lightened, we were able to see where we were.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login