"Bạn gần như đã cho tôi một cơn đau tim ở đó!" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bạn gần như đã cho tôi một cơn đau tim ở đó!" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn gần như đã cho tôi một cơn đau tim ở đó!" dịch câu này sang tiếng anh là: You almost gave me a heart attack there!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login