"Thận của cô đã bị ảnh hưởng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Thận của cô đã bị ảnh hưởng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thận của cô đã bị ảnh hưởng." dịch sang tiếng anh: Her kidneys had become affected.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login