"Bạn có thể làm công việc nào bạn muốn." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Bạn có thể làm công việc nào bạn muốn." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể làm công việc nào bạn muốn." dịch sang tiếng anh là: You can do the job anyway you want.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login