"Đây là nó, chàng trai, khoảnh khắc chúng ta chờ đợi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Đây là nó, chàng trai, khoảnh khắc chúng ta chờ đợi." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là nó, chàng trai, khoảnh khắc chúng ta chờ đợi." dịch câu này sang tiếng anh là: This is it, boys, the moment we've been waiting for.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login