"Tất cả các vòng nguyệt quế khác đều bị lu mờ bởi cô ấy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tất cả các vòng nguyệt quế khác đều bị lu mờ bởi cô ấy." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các vòng nguyệt quế khác đều bị lu mờ bởi cô ấy." câu này tiếng anh dịch: All other laurels are overshadowed by hers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login