"Khu vực này của pháp luật là xa đơn giản." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Khu vực này của pháp luật là xa đơn giản." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khu vực này của pháp luật là xa đơn giản." tiếng anh dịch: This area of law is far from straightforward.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login