"Thuật ngữ mat có thể được áp dụng cho bất kỳ tấm thảm nhỏ nào." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Thuật ngữ mat có thể được áp dụng cho bất kỳ tấm thảm nhỏ nào." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thuật ngữ 'mat' có thể được áp dụng cho bất kỳ tấm thảm nhỏ nào." tiếng anh câu này dịch: The term 'mat' can be applied to any small rug.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login