"Arnie đã có mặt trong chương trình để cắm bộ phim mới của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Arnie đã có mặt trong chương trình để cắm bộ phim mới của mình." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Arnie đã có mặt trong chương trình để cắm bộ phim mới của mình." câu này tiếng anh là: Arnie was on the show to plug his new movie.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login