"Anh ta không phải là một kẻ cặn bã." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh ta không phải là một kẻ cặn bã." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta không phải là một kẻ cặn bã." câu này tiếng anh dịch: He's not a scum.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login