"Chúng tôi đã có món thịt hầm với salad trái cây để làm theo." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chúng tôi đã có món thịt hầm với salad trái cây để làm theo." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã có món thịt hầm với salad trái cây để làm theo." câu này dịch sang tiếng anh:We had vegetable casserole with a fruit salad to follow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login