"Cô ấy quá bận để đến điện thoại ngay bây giờ. Bạn có thể gọi lại sau không?" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô ấy quá bận để đến điện thoại ngay bây giờ. Bạn có thể gọi lại sau không?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy quá bận để đến điện thoại ngay bây giờ. Bạn có thể gọi lại sau không?" dịch sang tiếng anh: She's too busy to come to the phone right now. Can you call back later?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login