"Các bức tường là một màu nâu đỏ đáng yêu." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Các bức tường là một màu nâu đỏ đáng yêu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bức tường là một màu nâu đỏ đáng yêu." dịch câu này sang tiếng anh: The walls were a lovely reddish-brown color.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login